Turvalisus - MyFinancier

Turvalisus

MyFinancieri rakenduse krüptimisega on andmed kaitstud põhjalikumalt kui tavalisel veebilehel.
MyFinancieri rakenduses asetatakse iga kasutaja finantsandmed kasutaja enda loodava krüptovõtmega lukustatud konteinerisse, mida ei saa avada keegi peale kasutaja enda. See tähendab, et ükski tarkvarakomponent, protsess ega inimene MyFinancieri tarkvaralahenduses või sellest väljaspool ei pääse nendele andmetele mingil moel ligi, isegi kui ta seda sooviks. Rakenduse arhitektuur on üles ehitatud andmete kaitsmise printsiibist lähtudes.

Tavalise turvalisusega tarkvaralahenduses, näiteks sotsiaalmeedia rakendustes või e-poodides, on andmete kaitstuse tase palju madalam, sest krüptimist kasutatakse vaid mõnedes kõige riskantsemates faasides, nagu andmete liigutamine üle interneti. Sellised lahendused on ehitatud optimistlikult, st võttes eelduseks, et andmete avatud kujul serverites salvestamine ja töötlemine ei kujuta erilist ohtu. Ettenägematu tarkvaravea, rünnaku, andmelekke või hooletu käitlemise korral on sellistes süsteemides aga risk, et andmed satuvad kuhugi, kuhu need ei peaks sattuma. 

MyFinancieri lähenemine turvalisusele kaitseb konfidentsiaalset infot kõige paremini.

Vaata lisaks

1:35

Kuidas sisestada MyFinancieri rakendusse kontod ning sinna kandeid importida?

1:15

Mis on reegel ning kuidas neid on rakenduses kõige mugavam luua? Mida peaks silmas pidama reegli loomisel?

1:04

Mida kujutab endast kannete elimineerimine ning mis juhtudel seda peaks kasutama?

Võta ühendust

info@myf.ee

+372 5300 2414

OÜ MyFinancier on Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel tegutsev makseasutus (tegevusloa andmise otsuse nr. 4.1-1/27), mis osutab kontoteabe teenust vastavalt Makseasutuste ja e-raha asutuste seadusele ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2015/2366 (PSD2).
OÜ MyFinancier on alates 30.03.2021 Open Banking Europe (OBE) liige. OBE on avatud pangandusega seotud organisatsioonide ühendus, mille eesmärgiks on edendada avatud panganduse levikut ning välja töötada valdkonna parimad praktikad ning ühtsed standardid.
Cookie Consent with Real Cookie Banner